Gebruiksvoorwaarden

​INTELLECTUEEL EIGENDOM; GELIMITEERDE GEBRUIKSLICENTIE
 

  1. Alle afbeeldingen en beeldmateriaal zijn beschermd door auteursrechten en overige wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom. Onbevoegd gebruik van Wallpics inhoud is in strijd met dergelijke wetten op het gebied van intellectuele eigendom en deze gebruiksvoorwaarden.​

  2. Tevens gaat u ermee akkoord om geen afgeleide werken te kopiëren, opnieuw te publiceren, te framen, linken, downloaden, verzenden, wijzigen, maken en dat u de site of Inhoud van Wallpics.nl niet zult verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, distribueren, weergeven, uitvoeren, licentiëren, sublicentiëren of onderwerpen aan reverse engineering.

  3. ​U mag geen watermerken of auteursrechtvermeldingen verwijderen in inhoud van Wallpics.nl.

  4. ​U mag de gedownloade foto's niet kosteloos of tegen betaling overdragen aan derden. De rechten zijn enkel voorbehouden aan de koper van de foto. De koper is diegene die op onze factuur an u staat vermeld. 

INBREUK
 

  1. Als u denkt dat een afbeelding of ander materiaal dat beschikbaar is gesteld door Wallpics.nl inbreuk maakt op auteursrechten die in uw bezit zijn of die zich in uw macht bevinden, kunt u Wallpics.nl hiervan op de hoogte stellen via info@wallpics.nl.

SCHADELOOSSTELLING
 

  1. U gaat ermee akkoord om Wallpics.nl, haar dochterondernemingen, verbonden ondernemingen, licentieverstrekkers, medewerkers, vertegenwoordigers, derde-informatieverstrekkers, indieners en onafhankelijke freelancers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen vorderingen, schade, kosten, aansprakelijkheid en uitgaven (waaronder, maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten) die voortkomen uit of verband houden met uw handelswijze, uw gebruik van de website of het niet in staat zijn daartoe, uw (vermeende) tekortkoming in de nakoming van de websitegebruiksvoorwaarden of van enige verklaring of garantie hierin opgenomen, uw ongeautoriseerde gebruik van de inhoud van Wallpics.nl of uw inbreuk op andere rechten.